O nás

Systém ALBUMO.sk je prevádzkovaný spoločnosťou ALBUMO, s r. o. . Sme prvý a zároveň najväčší slovenský výrobca fotokníh a fotoalbumov bez zahraničného kapitálu. Disponujeme profesionálnym technologickým vybavením renomovaných značiek . Naši odborní pracovníci vynakladajú maximálne úsilie, aby každý produkt, ktorý je zasielaný zákazníkovi, spĺňal vysoké normy, na ktorých si naša spoločnosť zakladá.

slovenský výrobok

Údaje spoločnosti

Obchodné meno: ALBUMO, s.r.o.
Sídlo: Kasalova 19, 949 01 Nitra
IČO: 47 894 415
Spoločnosť ALBUMO s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra , vložka číslo: 37959/N

Orgánu dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024: